Akropolis är inte namnet på templet i Aten

Påstående:

Akropolis är namnet på det berömda templet på klippan ovanför Athen.

Motpåstående:

Akropolis är namnet på den befästa borghöjden som fanns i grekiska städer under forntiden. Athens akropolis (Akro: högst, ytterst. Polis: stad) är den mest kända. Templet heter Parthenon.

Källa:

9 Apr 2008