Aida skrevs till invigningen av Kairos operahus

Påstående:

Verdi skrev operan "Aida" till öppnandet av Suezkanalen.

Motpåstående:

Verdi skrev den i själva verket till invigningen av Kairos nya operahus. Verdi hade tidigare avböjt en inbjudan att komponera något till kanalens öppnande.

Källa:

9 Apr 2008