A. G. Bell var inte telefonens uppfinnare

Påstående:

Alexander Graham Bell konstruerade den första telefonen.

Motpåstående:

Femton år innan Bell var klar med sin konstruktion hade Phillip Reis uppfunnit en mycket primitiv telefon i Tyskland. Tyskarna räknar honom som telefonens "riktige" uppfinnare. Bell gjorde dock telefonen mer praktiskt användbar och bättre lämpad för massproduktion.

Källa:

  • Uppslagsverket Britannica.
  • "The Dictionary of misinformation" av Tom Burman (Aldus).

2 Jul 2007